Bảng giá

Giá bán đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) 10%

Đơn vị tính: nghìn đồng

 

Tên xe Tải
trọng
(kg)
Động cơ Xe tải thùng Xe
ben
Xe
đầu
kéo,
chuyên dùng
Trang bị
(ĐH: điều hòa KĐ1: kính điện
KĐ 2: khóa điện)
Ký hiệu Công
suất
(Ps)
Chưa
thùng
Thùng
lửng
Thùng
MB
Thùng
kín
Trừ kính,
khóa điện
HD800 TL: 8150
MB: 7940
TK: 7755
D4DB 130 712,250 731,500 739,200 747,670 ĐH, KĐ1
New Mighty
(HD700)
TL: 7160
MB: 7070
TK: 7060
D4DB 130 684,200 711,700 722,700 734,800 ĐH, KĐ1
VT100 990 D4BF 83 325,160 349360 353,760 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT125 1250 D4BF 83 336,380 362,780 367,180 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT150 1490 D4BF 83 367,686 395,186 400,686 3,300 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT158 1490 D4BF 83 471,020 ĐH
VT201 1990 D4BF 83 375,540 392,040 403,040 408,540 3,300 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT200A 1990 D4BF 83 364,320 391,820 397,320  ĐH
VT200-1 1990 D4BH 103 412,676 437,316 443,476 ĐH
VT260 MB: 1990
TK: 1800
D4BH 103 448,580 483,780 502,480 521,180 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT252 2400 D4BF 83 381,260 397,540 400,510 404,360 3,300 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT252-1 2400 D4BF 83 398,090 414,590 425,590 431,090 3,300     ĐH, KĐ1, KĐ2
VT250-1 2490 D4BH 103 418,286 462,286 472,186 3,300 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT255 2490 D4BH 103 403,700 428,340 434,500 3,300 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT350 3490 D4BH 103 423,896 450,296 467,896 477,796 3,300 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT340S 3490 D4BH 103 457,556 511,456 530,156 ĐH, KĐ1
VT490A 4990 D4DB 130 563,200 607,200 617,100 ĐH, KĐ1
VT490 4990 D4DB 130 585,200 639,100 657,800 ĐH, KĐ1
VT650 6490 ZD30 130 605,000 658,900 677,600 ĐH, KĐ1
VT651 6490 ZD30 130 594,440 632,940 645,040 ĐH, KĐ1, KĐ2
VT750 MB: 7360
TK: 7300
D4DB 130 628,100 682,000 700,700 ĐH, KĐ1
VT751 MB: 7160
TK: 7070
D4DB 130 633,710 687,610 706,310 ĐH, KĐ1
VT1100 11000 YAMZ 238 330 1,087,900 1,193,500 ĐH
VB100 990 D4BF 83 325,160
VB125 1250 D4BF 83 341,990
VB150 1490 D4BF 83 356,576
VB200 1850 D4BH 103 426,140
VB350 3490 D4BH 103 454,190
VB650 6315 ZD30 130 650,540 ĐH
VB980 7700 YAMZ 236 250 897,160 ĐH
VB1110 11100 YAMZ 238 330 1,142,878 ĐH
Rabbit 990 J2 83 240,900 249,700 263,450 266,970 ĐH
Rabbit TD 990 J2 83 264,000
Cub 1250 J2 83 253,000 262,900 277,530 279,730 ĐH
Cub TD 1250 J2 83 279,400
Fox 1490 J2 83 265,100 276,100 291,500 292,600 ĐH
Fox TD 1490 J2 83 294,800
Puma 1990 J2 83 322,300 336,600 359,150 360,250  ĐH
Puma TD 1990 J2 83 366,300
Bull 2490 J2 83 341,000 356,400 380,050 382,910  ĐH
Bull TD 2490 J2 83 387,200
Maz437041-268 5005 D-245.30E2 155 597,586 621,786 ĐH
Maz533603-220 8300 YAMZ 236 250 834,328 862,928 ĐH
Maz533603-225 8300 YAMZ 236 250 827,200 855,800 ĐH
Maz630305-220 13170 YAMZ 238 330 1,069,948 1,106,248 ĐH
Maz543203-220-750 32570 YAMZ 236 250 975,700 ĐH
Maz551605-271 11500 YAMZ 238 330 1,184,700 ĐH
VT300CH 3890 D4DB 130 807,620 ĐH
VT652ER01 3530 ZD30 130 942,260 ĐH, KĐ1, KĐ2
533603-225/CTH 5850 YAMZ 236 250 1,349,020 ĐH